Se opp for elg!

Mattilsynet minner om at: Trafikkskadet vilt som skal selges eller gis bort med tanke på at mennesker skal spise kjøttet må alltid kontrolleres av Mattilsynet. Dette kan gjøres på godkjente viltkontrollsteder, eller i viltbehandlingsanlegg. Trafikkdrept vilt skal ikke benyttes til menneskemat.»

Mattilsynet

 

Kontrollen er gebyrbelagt og det koster nå 125,-/ dyr.