Skisseprosjekt for nye vegløsninger for deler av Rv 812 og 813

Målet for dette prosjektet har vært å se på alternative løsninger langs utvalgte strekninger på Fv.812 og Fv.813 som vil bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på veinettet. Videre se på alternativer som vil korte ned på kjøreavstand for flest mulige trafikanter. Følgende delstrekninger har vært vurdert:  Fv.812 Tuv-Koddvåg  Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen/Børelv og Hoset/Bue/Oldereid.  Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia  Fv.813 Utbedringer over Beiarfjellet.

Film om veiprosjektet

 

Skisseprosjekt for nye vegløsninger for deler av Rv 812 og 813

Bilag 1: Nærings- og samfunnsanalyse

Bilag 2: Ingeniørgeologisk vurdering av påhugg og traseer

Bilag 3: Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser

 

Beiarfjellet
Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Oversikt alternativ 1 og 2

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Oversikt forkastede alternativ

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Utbedring eksisterende veg

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Utbedring eksisterende veg

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Utbedring eksisterende veg

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Utbedring eksisterende veg

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Utbedring eksisterende veg

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Tunnel ca 6500 m

Fv.813 - Utbedring/tunnel over Beiarfjellet. Tunnel ca 6500 m

Hogndalen

Fv 812 Tunnel Hogndalen-Børelv og Hoset-Bue-Oldereid. Oversikt over alternativ 1 - 3

FV 812 Tunnel mellom Børelv og Oldereid

FV 812 Tunnel mellom Børelv og Oldereid

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Hoset

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Hoset

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Hoset

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Bue

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Bue

Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen og Bue

Saltdallia

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Oversikt over forkastede alternativ

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + 850m tunnel og to bruer

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + 850m tunnel og to bruer

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + 850m tunnel og to bruer

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + ca 800m tunnel

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + ca 800m tunnel

Fv812 Tunnel Børelv - Oldereid. 

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + ca 800m tunnel

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. 

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Veg i dagen + ca 800m tunnel

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Tunnel Løsenhammer - Tverråmo

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Tunnel Løsenhammer - Tverråmo

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Tunnel Løsenhammer - Tverrå

Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia. Tunnel Løsenhammer - Tverrå

Tuv

Utbedring av veg mellom Koddvåg og Tuv

Utbedring av veg mellom Koddvåg og Tuv

Utbedring av veg mellom Koddvåg og Tuv

Utbedring av veg mellom Koddvåg og Tuv

Utbedring av veg mellom Koddvåg og Tuv