Skoleavslutning

Foreldrene ved begge skoler ønskes til velkommen til skole-avslutning klokka 15.30. Det vil bli underholdning. Alle tar med seg det de vil drikke og spise. Muligheter for grilling.

Elevene blir på skolen til skoleavslutningen er ferdig ca. klokka 17.00.

Ta kontakt med kontaktlærer om noe er uklart.