Du kan søke om tilskudd til:

 

Drift av idrettsanlegg

Drift av idrettslag

Aktiviteter for lag og foreninger, inkludert grendehusmidler

Kulturtiltak for barn og unge

Aktivitetsbudsjett, søknadssum, samt fjorårets regnskap må vedlegges.

 

Søknadsskjemaet  leveres i servicetorget eller sendes på e-post til post@beiarn.kommune.no

Du kan også sende det i posten til Beiarn kommune, 8110 Moldjord

 

 

 

Søknadsfrist 1. mars