Søknad om kulturmidler

Frist for søknad om kulturmidler er 1. mars.

Du kan søke om:

Tilskudd til drift av idrettslag

Tilskudd til anleggsmidler

Tilskudd til tiltak for barn og unge

Tilskudd til aktiviteter for lag og foreninger

Tilskudd til grendehus

 

Alle søknadsskjemaene ligger på hjemmesiden under Tjenester og «søknadsskjema».