Sommerjobb for skoleungdom

Sommerjobbtilbudet gjelder i perioden 26.juni til og med 18. august 2017.

Alle skoleelever og studenter fra Beiarn som har avsluttet 10. skoleår t.o.m. avsluttet videregående skole, gis garanti for 2 ukers sommerjobb.

Sommerjobbgarantien gjelder ikke for de som skaffer seg sommerjobb på annen måte. Derfor må det opplyses om eventuelt andre jobber i perioden.

 

Søknadsskjema for stillinger «sommerjobb skoleungdom»  (Word)   Søknadsskjema for stillinger «sommerjobb skoleungdom» (pdf)

Skjemaet fylles ut og leveres servicetorget eller sendes til Beiarn kommune.

Søknadsfrist 2. april