SPENNENDE TIDER Informasjonsmøte om vårt samfunnsutviklingsprosjekt:

«SAMFUNNSUTVIKLING MED BASIS I REISELIV»

For å lykkes er det nødvendig å få alle i kommunen med. Dette gjelder ikke bare de som selger mat og kaffe, dette gjelder oss alle.

Uansett hvilken næring du driver, eller du er grunneier/rettighetshaver, møt opp og bidra på :

 

NYE BEIARN TURISTSENTER AS

Tirsdag 25 april, kl.20.00

Servering.

 

VEL MØTT!

 

«Framtiden skapes nå»

Arr.: Beiarn kommune og Beiarn Næringsforum