Stompet seg gjennom kulturnatta

Fredag 14. oktober møttes 56 store og små fra kulturskolene i Salten, 4 av dem fra Beiarn, for å STOMPE i Bodø. Målet var Glasshuset og Kulturnatta.