Barnesvømming

For barn opp til og med 4. klasse med foresatte.

Gratis for barn. Vokse kjøper treningskort på servicetorget.
Alle låser seg inn med eget nøkkelkort.

Kontakperson Liudmyla Luchynska tlf 450 71 764

Friskliv