Ordfører

Navn Tittel Kontor Mobil
Monika Sande Ordfører 75 56 90 10 416 39 125

Sentraladministrasjonen

 

Navn Tittel Kontor Mobil
Ole Petter Nybakk Rådmann 75 56 90 11 419 15 091
Geir Arne Solbakk Økonomisjef 75 56 90 15 915 49 710
Thore Steen Økonomikonsulent 75 56 90 21  
Nina Brülhart Personal- og økonomikons. 75 56 90 12  
Elin Brændmo Sekretær 75 56 90 28  
Anne Turid Brændmo Sekretær 75 56 90 28  
Anders Forstun Lærling 75 56 90 82 466 75 326

 

Servicetorget - TLF 75 56 90 00

Navn Tittel Kontor Mobil
Karin Nordland Sekretær 75 56 90 25  
Bjørn Savstad Sekretær 75 56 90 00 99 22 70 15
Anita Selfors Sekretær 75 56 90 26  

IT-avdeling

Navn Stilling Kontor
Anita Selfors IT-ansvarlig 75 56 90 26
Ahmed Okasha Senior IT-konsulent 75 56 90 14
Adrians Pesko IT-lærling 75 56 90 20

Teknisk avdeling

Navn Tittel Kontor Mobil
Frank Movik Kommunal leder 75 56 90 80 992 49 598
Freddy Olsen Leder bolig og eiendom 75 56 90 83 917 94 401
Torbjørn Grimstad Ingeniør 75 56 90 81   
  Slagøyra 75 56 90 90  
  Renseanlegget 75 56 90 91  
  Beiarn Kirke 75 56 90 95  
Bjørnar Kristoffersen Leder vaktmesterkorpset   419 15 202
Torleif Eggesvik     948 42 659
Jøran Hemminghyth     970 07 495
Tor Allan Strand     918 33 560
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester, Beiarn sykehjem 75 56 91 45 901 10 552
Roald Moldjord     915 35 494

Plan og næring

Navn Tittel Kontor Mobil
Ågot Eide Kommunal leder 75 56 90 30 419 15 092
Mads Forsell Skogsbruksjef 75 56 90 31  
Bjørnar Brændmo Næringskonsulent 75 56 90 32 995 58 250
Anne Maren Wasmuth Konsulent 75 56 90 35  
Janne Berntsen Fagleder kultur 75 56 90 34  
Marit Moldjord Flyktningskonsulent 75 56 90 40  
Laila Gabrielsen Biblioteksjef 75 56 90 37  
Martine Leiråmo Barne- og ungdomsarbeider 75 56 90 38 976 57 965

Flyktningetjenesten

Navn Tittel Kontor Mobil
Marit Moldjord Fagleder 75 56 90 40 481 19 259
Anne Grete Sjøgård Miljøarbeider   941 34 693

 

Beiarn barnehage

Navn Tittel Kontor
Aino Sande Styrer 75 56 90 45
Avd. Moldjord   75 56 90 44
Avd. Tollå   75 56 91 72
Kontor avd. Tollå   75 56 91 70
Arbeidsrom avd. Tollå   75 56 91 73

 

Skolene i Beiarn

Navn Tittel Kontor Mobil
Tone Gundersen Opli Oppvekstkoordinator 75 56 90 42 906 48 612
Bjørn Stenmark Rektor 75 56 91 82 911 55 199
Rita Olsen Inspektør 75 56 90 52 950 44 079
       
Trones skole      
Ivar Sæther Rådgiver 75 56 91 83 900 55 199
Lærerrom   75 56 91 84  
       
Moldjord skole      
Rune Jørgensen Logoped 75 56 90 53  
Lærerrom   75 56 90 56  

 

Sosialkontoret

Navn

Tittel

Kontor

Mobil

Marit Moldjord

Sosialkonsulent

75 56 90 40

 

Lisa Mari Vesterå

Barnevernet (Saltdal)

 

917 55 026

 

 

 

Legetjenesten

Navn

Tittel

Kontor

Mobil

Legevakt

 

116 117

 

Øyeblikkelig hjelp

 

113

 

Legekontor

 

75 56 91 00

 

 

 

 

 

Therese Brodersen

Helsesøster

75 56 91 32

482 30 319

 

Fysioterapi (kontor)

75 56 91 35

 
 

Jordmor (kontor)

75 56 91 33

 

Helse og omsorg

Navn Tittel Kontor Mobil
Lisbeth Movik Kommunalleder 75 56 91 57 994 85 163
Wenche Steen Sekretær 75 56 91 42  
       
Beiarn sykehjem      
Elisabeth Lilleeng Virksomhetsleder 75 56 91 43  
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester 75 56 91 45 901 10 552
Kjøkken   75 56 91 47  
Vaskeri   75 56 91 48  
Skjermet avdeling (Heimen)   75 56 91 55  
       
Hjemmebasert omsorg      
Ørjan Kristensen Virksomhetsleder 75 56 91 53 976 53 657
Hjemmesykepleie   75 56 91 56  
Hjemmesykepleien Øverbygda / kveld   970 16 342
Hjemmesykepleien Nerbygda   952 40 340
       
Linda Moen Fagleder miljøbolig 75 56 91 40  
Morten Hammer Fagleder psykisk helse og rus 75 56 91 66 992 63 713
Kristin Hemminghytt Psykiatrisk sykepleier 75 56 91 40  
Aktivitetssenter, hesteskoen   75 56 91 60