Telefonliste over siida-andels innehavere i Saltfjellet reinbeitedistrikt pr. 17.07.2014

Leder:

Per Thomas Kuhmunen

Tlf: 46628243

Nestleder:

Jon Anders Kuhmunen

Tlf: 91119151

Innehaver

Nils Anders Walkeapää/ Margot Blind

Tlf: 47756325

Innehaver

Per Ole Oskal

Tlf: 41634422

Innehaver

Per Josef Blind

Tlf: 90986002

Innehaver

Per Nils/ Per Guttorm Kuhmunen

Tlf: 40281481/ 94177077

Innehaver

Lars Nikolas Kuhmunen

Tlf: 90636362