Til brukere av bassenget

31.mai er siste dag for bruk av bassenget ved Moldjord skole.

Nøkler til utlån(Gjelder ikke nøkkelkort) leveres Rita Olsen eller Thor Allan Strand ved Moldjord skole.