Til brukerne av samfunnssalen

Vi minner om at leien av samfunnssalen opphører ved skoleslutt 20. juni, og at nøkler/nøkkelkort skal leveres tilbake til servicetorget. Nøkkelkortene vil bli låst fra 20. juni.