Babytreff

Generelt

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

 • amming
 • barnestell
 • kosthold
 • barnets utvikling
 • ulykkesforebygging
 • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

babygruppe er et tilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster. Temaer som tas opp i gruppene, er blant annet

 • amming
 • barnestell
 • kosthold
 • barnets utvikling
 • ulykkesforebygging
 • samliv
 • samspill og lek for babyer

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-3 - Helsefremmende og forebyggende arbeid
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Helsestasjon
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

14.11.2016 11:51