Barnehage - etablering og drift

Generelt


Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

 

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Skoleadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

12.01.2018

Sist oppdatert

20.02.2017 08:50