Leirskoleopphold

Generelt

Målgruppe

Mellomtrinn ved Moldjord - og Trones skole

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

http://www.vikingleirskole.no/


Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Skoleadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

11.01.2018

Sist oppdatert

20.02.2017 09:06