Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/Vilkår

Hva som er best for barnet

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Saltdal Kommune
barneverntjenesten

Kirkegata 23

8250 Rognan

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Lisbeth
Etternavn: Movik
Tittel: Kommunalleder Pleie og omsorg
Telefon: 75 56 91 57
E-post: lisbeth.movik@beiarn.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Barneverntjernesten
  • Beskrivelse:

    Interkommunal tjeneste i samarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune.

  • Leder: Marit Nybakk
  • Besøksadresse: Kommunehuset,

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

18.11.2016 10:03