Skolemelk og skolefrukt

Alle elevene i beiarskolene får gratis skolefrukt på skolen.
Skolemelk må hver enkelt bestille via skolelyst.no

Skolefritidsordning

Alle elever som har fra tidligere plass på SFO og de som har søkt dette året har plass.
Det er slik at plassene har dere frem til dere selv sier dem opp.
Dette gjelder 1.- 4.klasse.
SFO er fra i høst flyttet over til barnehagene på Moldjord og Tollå.
Åpningstid: 07.30-08.25 & 13:55-16:00 

Ansatte Trones skole

Bjørn Stenmark
Rektor
75 56 91 82 / 911 55 199

b.stenmark@beiarn.kommune.no

Ivar A. Sæther
Rådgiver
75 56 91 83

ivar.saether@beiarn.kommune.no

Ellen Aspmo
Lærer
Timelærer, veileder elevråd

75 56 91 84

ellen.aspmo@beiarn.kommune.no

Christine Steffen Berg
Lærer
Kontaktlærer 1. og 2. klasse

75569184

christine.berg.steffen@beiarn.kommune.no

Marie Bergesen
Lærer
Kontaktlærer
5 - 7
75 56 91 84

marie.bergesen@beiarn.kommune.no

Kathrine Berntsen
Aktivitetstid, SFO og timelærer
75 56 91 84

kathrine.berntsen@beiarn.kommune.no

Stian Brændmo
Lærer
Kontaktlærer 8. klasse

75 56 91 84

stian.braendmo@beiarn.kommune.no

Anniken Eide
Lærer
Timelærer spansk

anniken.eide@beiarn.kommune.no

Marit Frantzen
Lærer
Kontaktlærer 10. klasse

75 56 91 84

marit.frantzen@beiarn.kommune.no

Bodil Johannessen
Assistent
75569184

Rune Jørgensen
grunnskole/voksenopplæring

rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Per Kjærran
Lærer
Timelærer, heimeside, bibliotek
per.kjaerran@beiarn.kommune.no

Merethe Mathisen
Vernepleier/timelærer
75 56 91 84

merethe.mathisen@beiarn.kommune.no

Knut Rønnåbakk
Lærer
Kontaktlærer 9. trinn

75 56 91 84

knut.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Hege Sæther
Lærer
Newtonlærer, kontaktlærer 3.-4. klasse

75 56 91 84

hege.saether@beiarn.kommune.no

Håkon Sæther
Lærer
75 56 91 84

haakon.saether@beiarn.kommune.no

Frid Rønnåbakk
Vikar
75 56 91 84

frid.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Tor Allan Strand
Vaktmester
918 33 560

Tove Moen
Renholder

Ester Myrland
Renholder