Trygve Hoffs minnepris

Prisen skal gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd. Forslag mottas innen 1. mars.