Ukeplan for 1.klasse 

    Navn:__________________   Uke 25        Dato: 18/6 – 22/6 2018 

 

   Ordenselev: Halla 

 

Temaperiode 4: «Vi vandrer med freidig mot» 

«Det samarbeidende og allmendannede menneske.»  

Læringsmål denne uka, du skal kunne: 

Kan selv 

Må øve mer 

Norsk : 

 

 

Matte : 

 

 

Engelsk:  

 

 

Tema: kunne fortelle fra skoleåret 

 

 

 

 

MANDAG 

TIRSDAG 

ONSDAG 

TORSDAG 

FREDAG 

Norsk 

Repetisjons-oppgaver  

Norsk 

Repetisjonsoppg./pc-oppgaver  

Basseng  

 

 Tur, mat og drikke. Klær etter vær. 

Sommerferien  

starter i dag. 

Matematikk 

Repetisjons-oppgaver 

 

 

 

 

  

  

Mat 

       Mat 

Mat 

Mat 

 

Tema 

Rydde bøker og klasserom 

Idrettsdag etter mat! 

Kunst og h. 

 

Avskjed for 7.trinn 

 

Tema 

 

 

Kunst og h. 

 

 

 

Aktivitetstid 

Leksehjelp 

Aktivitetstid 

Leksehjelp 

 

LEKSE TIL TIRSDAG 

Figur    Norsk 

 

Figur    Matemagisk - 

 

LEKSE TIL ONSDAG  

Figur    Norsk 

 

 

Figur    Matemagisk  

Figur 

     Engelsk  

 

LEKSE TIL TORSDAG 

Figur     Norsk 

 

 

Figur    Matemagisk  

LEKSE TIL FREDAG 

Figur    Norsk 

Figur    Matemagisk 

 

 

 

 

God sommer! 

 

 

Beskjeder: Idrettsdag på tirsdag 

                    BASSENG på onsdag.  

                    Skoleavslutning torsdag kl.15.30 på Trones skole. 

 

 

VERDIORDENE: begeistring, respekt, nysgjerrig