Bilderesultat for bilder av adventslysUkeplan for 4.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.  

Temaperiode 2: Kultur og tradisjoner 

 

Navn:____________    Uke 49 Dato:  3/12 – 7/12 2018  

Ordenselev: Nikolai  (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)   

Lærings- og kompetansemål: 

Kan godt 

Øve mer 

Norsk: kunne bruke innholdslista for eventyrskriving, og skrive et lite eventyr, kunne  rettskrivingsregler for kj-lyden 

 

 

Kunne: Forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. 

 

 

MatteKunne multiplisere  og dividere i praktiske sammenhenger med 6- til 9-gangen 

 

 

Tema/prosjekt: 

KRLE: 

 

 

 

Mandag 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag 

Fredag  

  

Matte 

Stasjon 

Ulike typer oppgaver. 

Gjøre ferdig matteprøven s.91 

Basseng   

 

 

Norsk, skrive eventyr/ julehefte 

Matte 

 

Grunnboka. S.95-s.96 

Krle  

Vise presentasjonen om jødedommen til de andre i klassen. 

 

Norsk, Skrive eventyr på pc / julehefte 

Norskskrive eventyr på pc/ julehefte 

Matte 

Stasjon 

Ulike typer oppgaver. 

Norsk, Skrive eventyr/ julehefte 

S-fag 

Livet ved de store elvene s. 6-33 

Spisetid  

 

 

Spisetid  

Spisetid  

 

Spisetid  

Spisetid  

Synge på kommunehuset 

Engelsk, Verbs 

 TB 47,lese-lytte og gjennomgå. Skrive gloser 

WB,38 

 

Norsk, Vi skriver eventyr, felles gjennomgang om hva som må være med når vi skriver eventyr 

Teknologi  

Engelsk,  gloseprøve! Lese teksten som du hadde i lekse høyt 

WB 40 

 

Matte 

 

Grunnboka. S.98-s.99 

S-fag 
Livet ved de store elvene s. 6-33 

 

Musikk 2.-7. 

Gamle Beiarsanger 

Julesanger  

Naturfag  

I full fart  

s.58- s.65 i Yggdrasil 5.boken. 

KR.-øv 

K & H 

Fysisk aktivitet 

Trekking av aktivitet 

Musikk 4.-7. 

Juleøving  

KR.-øv  

Naturfag  

S.58-s.65 I Yggdrasil 

K & H 

 

SE ANDRE SIDEN AV ARKET! 

 

 

Informasjon til heimen: 

NB! Husk å ta med sko og gymtøy til kroppsøvingstimene. 

NB! Basseng på tirsdag. 

NB! Husk å trene på 5-6-7-8 gangene 

NB Kan dere undersøke om dere har stearinlys stumper hjemme. Vi trenger disse til juleverkstedet. Ta med til skolen. 

Tirsdag skal vi synge på BSA 

I adventstiden synger vi sanger i trappen. Mandag, torsdag og fredag starter vi dagen med å synge. Tirsdag og onsdag synger vi i trappen kl. 10.30 

 

 

 

 

 

Lekse til tirsdag  

Lekse til  

onsdag   

Lekse til torsdag   

Lekse til fredag  

God helg!  

Norsk, Tuba s.107, nr.1 +  

Skriv litt mer på eventyret heime også!  

 

 

Norsk, Tuba s.109. Skriv litt mer på eventyret.   

Norsk, Tuba s.110, Skriv litt mer på eventyret. 

Norsk, Tuba s.111 

  

Matte  

Grunnboka.s.92 +trene på 5-6-7-8-9-10 gangene. 

Matte: 

 Grunnboka s.93 

 trene på 5-6-7-8-9-10 gangene.  

 

 

Matte  

Grunnb.s.94 + trene på 5-6-7-8-9 gangene 

Matte   

 Grunnboka s.97 

 trene på 5-6-7-8-9 gangene. 

  

 

 

  

Engelsk TB.47 

WB. 39 

 

  

  

 S-fag 

Les s. 108-109 

Husk å øve godt på engelskleksa! 

Krle