1. Ukeplan for 4.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig 

Temaperiode 4: Vi vandrer med freidig mot 

I bøkenes verden «Det samarbeidende og allmenndannende menneske» 

 

Navn:__________________    Uke 20Dato:  14/5 – 18/5 2018  

Ordenselev:   (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)          

 

 

Lærings-og kompetansemål  

Kan selv              

Må øve mer        

 

Norsk: kunne om antonymer/synonymer, kjenne igjen tykk og tynn skj/sj/ski/sky-lyd, kunne sjekke ut om ord har dobbeltkonsonant  

 

 

 

Engelsk: delta i samtaler om dagligdagse opplevelser og hendelser, kunne alfabetet på engelsk, kunne preposisjonene 

 

 

 

Matte: Kunne bruke ulike lengdeenheter 

Kunne måle areal i kvadratcentimeter og -meter 

 

 

 

Tema/ prosjekt: IKT, kunne litt om hvorfor vi har nasjonaldagsfeiring 

KRLE: kunne fortelle om Ibrahim som ble bedt om å ofre Ismail 

 

 

MANDAG 

  

TIRSDAG  

ONSDAG 

 

TORSDAG 

17.mai 

FREDAG 

Fri 

 

Matte: Grb.s.49-51 

  

Norsk: Salaby med 17.mai-oppgaver +17.mai-sang/dans 

Mat 

 

Tema, nat-fag 

Engelsk, TB 94-95 

WB 74 og 76 

 

Akt.tid    

Norsk, Salaby,17mai + rydde ute og inne  

Basseng 

Mat 

 

Matte,17,mai-øving 

 

Tema, 8.og 17.mai  

 

  

Leksehjelp  

Gym 

Norsk Salaby 17.mai rydde ute og inne 

Mat  

 

K&H 

K&H 

 

 

Akt.tid 

Engelsk, 

Norsk, Tuba s. 

Mat 

Matte, Grb.s  

 

Tema, IKT 

Leksehjelp   

  

 

KRLE 3-5, Vivo  

 

Norsk 

 
 

Mat 

 

Matte, Grb.s  

 

Akt.tid 

Akt.tid 

 

 

 

 

LEKSE TIL TIRSDAG 

Norsk, Lese utdelt tekst om 8.og 17.mai, gjøre ferdig oppgavene fra stasjonsarbeidet 

Matte: Oppgb.s. 23 

 

Engelsk: TB 

WB 

LEKSE TIL ONSDAG 

Norsk Tuba 

 

Lese utdelt tekst om 8.og 17.mai + oppgaver 

 

Matte:Oppgb.s.24 

 

 

LEKSE TIL TORSDAG 

Norsk, Tuba s. 

Lesebok s. 

Matte: Grb.s. 

 

Engelsk:  

LEKSE TIL FREDAG 

Norsk: Tuba s.88  

Lesebok s. 

Matte: Grb.s  

 

 

 

GOD 17.mai- HELG! 

Vi ses i toget! 

 

 

 

Kom med tips om tur-mål Hoppetussa 2018!

 

 

ØVE på 17.MAI-sangene/dansene!