Ukeplan for 4.klasse

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.

Temaperiode 3: I bøkenes verden «Det meningssøkende og miljøbevisste menneske»

Navn:__________________    Uke 7 Dato:  12/2- 16/2 2018

Ordenselev:      Meriam   Gå inn via kommunens hjemmeside for å finne minskole.no/moldjord        

                                                                                                         

 

Lærings- og kompetansemål

Kan selv            

Må øve mer      

 

 

Norsk: kunne skrive fortelling, innledning-hoveddel-avslutning, kunne ordklassene :substantiv, adjektiv, verb, pronomen, forenkling av dobbeltkonsonanter

 

 

 

 

Matte Kunne lage og beskrive geometriske mønstre med forskyving og rotasjon og speiling

 

 

 

 

•   Engelsk:

•   Delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser

•   Forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord

•   Kunne stave ord på engelsk, kunne pugge nye ord, øve på å huske dem

•   Kunne pronomener: I, you, he, she, it, we, you, they + verbet to be i presens (I am, you are he-she it is, we are, you are, they are

 

 

 

 

 

Tema/ prosjekt: s-fag: kunne om ulike familiesammensetninger, og hvordan vise respekt

Krle:

 

 

 

MANDAG

 

TIRSDAG

 

ONSAG

 

TORSDAG

FREDAG

Matte, Grb.s.113-114

 Norsk, Tuba s.18

Ta bilde, lagre på minnepinne

Mat

 

Tema, Nat-fag

 

Engelsk,TB 62-63, gloseord

+ grammatikk

 

Akt.tid,

Norsk, Tuba s.20, jobb særlig med oppgave nr.4!!!!!!

 

Basseng 3-4

 

Mat

 

Matte, Grb.s.116-119

 

Tema, Familie

+ dikt om hender

 

Leksehjelp

Gym 3 – 4

 

Norsk, Tuba s.23, nåtid og fortid av verb, forenkling av dobbelkons.

 

Mat

 

K&H 1-4

 

 

K&H 1-4

 

Akt.tid

Engelsk 1-7

Engelsk 1-7

 

Norsk, Tuba 25-26

Mat

 

Matte,Grb.s.120-123

Tema, IKT

 

Leksehjelp

 

KRLE

Vivo s 116-117

 

Norsk,3-4,les om OL J   5  
 

 

 

Mat

 

Matte, s.124-127

 

 

 

Akt.tid 

 

Akt.tid

LEKSE TIL TIRSDAG

Norsk: Tuba s.19

Lesebok2 s.17

Byen brenner!

 

Matte: Oppgb.s.50

 

Engelsk TB 62-63, les og oversett!

Øv gloseordene!

 

 

LEKSE TIL ONSDAG

Norsk: Tuba s.21

Lesebok2 s.18

Byen brenner!

 

Matte: Oppgb.s.51

 

KRLE

LEKSE TIL TORSDAG

Norsk: Tuba s.24

Lesebok2 s.19

Byen brenner!

 

Matte: Oppgb.s.52

 

 

 

 

 

LEKSE TIL FREDAG

Norsk:

Lesebok2 s.20-21

Byen brenner!

Snakk sammen om alle spørsmålene fra s.5-21.

 

 

Matte: Oppgb.s.53

 

 

GOD HELG!

 

 

 

God vinterferie! Gå

gjerne på ski, og vær

mye ute J

 

         

Engelsk-halvdag på torsdag! Husk å ordne ski og staver til uke 9. Da starter rundekonkurranse + skigåing i gymtimene!