Ukeplan for 4.klasse

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.

Temaperiode 1: Vær en venn

 

Navn:____________    Uke 36   Dato:  3/9 -- 7/9 2018

Ordenselev: Bilal

(Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)                    

 

 

Lærings-og kompetansemål

Kan selv            

Må øve mer      

 

 

Norsk: substantiv og verb, sammensatte ord, hva husker du siden i fjor?

 

 

 

 

Engelsk: kunne bruke engelsk i dagligtale, kunne tier-ordene: ten-twenty-thirty-fourty-fifty-sixty-seventy-eighty-ninety-hundred

Kunne Yes, I have og No, I haven’t

 

 

 

 

Matte:

 

 

 

 

 

Tema/ prosjekt: Sosial kompetanse, litt om naturvern og gammelt sagn

KRLE:

 

 

 

 

MANDAG

 

TIRSDAG

ONSDAG

 

TORSDAG

 

FREDAG

 

 

Norsk: Vi skriver logg etter Kobbåvatnturen

Matte:s.14-16

Mat

 

Engelsk, 8-11

KRLE-s.50-57

IKT- skjemaføring etter Kobbåvatnturen

 

 

Uteskoledag!

Vi drar til Sølvskatt-stien og rydder

Mat

 

Naturfag, kroppsøving, norsk, K&H dekkes disse timene!

 

 

Matte

Norsk, Tuba 6-12

 

Mat

 

Musikk 2.-7.klasse

Musikk 2.-7.klasse

 

 

S-fag

Engelsk

 

Norsk Tuba 6-12

Mat

 

K&H, 2.-5.klasse

Matte

 

 

Ukeplantime

(leksejobbing)

 

Matte

 

Kr.øv.4.-7.klasse

 

KRLE s.50-57

 

K&H

K&H

 

LEKSE TIL TIRSDAG

Norsk, Tuba en side mellom 6-12

 

Matte:Oppgavebok: s.4-5

 

 

LEKSE TIL ONSDAG

Norsk Tuba en side mellom 6-12

 

Matte:

 

God tur til deg og familien, når dere reiser på ferie!

 

Du kan gjøre oppgavene jeg har laget til deg 🙂

LEKSE TIL TORSDAG

Norsk,

 

Matte:

 

Engelsk:

 

 

LEKSE TIL FREDAG

Norsk: Tuba 6-12

Mandag/tirsdag neste uke kan du skrive litt om feriedagene dine!

Matte:

 

 

 

GOD HELG!

 

 

 

50