Bilderesultat for bilder av adventslysUkeplan for 5.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.  

Temaperiode : Kultur og tradisjoner 

 

Navn:____________    Uke 49 Dato:  3/12 – 7/12 2018  

Ordenselev: Nikolai  (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)    

Lærings- og kompetansemål: 

Kan godt 

Øve mer 

Norsk: kunne bruke innholdslista for eventyrskriving 

 

 

Engelsk: kunne uttrykkene: What do you like doing/ I am good at/ I am not so good at/ I am hopeless at…./My favourite hobby is… I like it so much because…./ kunne bruke engelsk språk til hverdags  

 

 

Matte: Kunne addere og subtrahere med nærmeste enkle tall 

 

 

Tema/prosjekt:  

KRLE: 

 

 

 

Mandag 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag 

Fredag  

Matte  
Stasjon 

Ulike typer oppgaver+ s.63 i grunnboka 

Basseng  

Norsk  

 

Matte 

prøve 
Grunnboka s.65 
 

Krle  

Vise presentasjonen om jødedommen for de andre i klassen. 

Norsk,  

 

 

Engelsk, grammatikk i eget hefte 

 

Matte  
stasjon+s.64 i grunnboka 

Norsk 

S-fag  
Livet ved de store elvene s. 6-33 

 

Spisetid  

 

 

Spisetid  

 

Spisetid  

 

Spisetid  

Spisetid  

 

Engelsk TB kap.2, s.36-59, vi repeterer og leser for hverandre 

Norsk,  

Teknologi  
 

Engelskkapitteltest 

+ Julehefte hvis tid til overs 

Matte 

Velge spor i grunnboka 

S-fag 
Livet ved de store elvene s. 6-33 

Musikk 2.-7 

Julesanger 

Juleøving. 

Naturfag  

I full fart s.58-65 

KR.-øv 

 

K & H 

Fysisk aktivitet 4.-7. 

Trekke aktivitet. 

 

Musikk 4.-7. 

Juleøvinger  

KR.-øv 4.-7. 

Naturfag 

Yggdrasil.5 s.58-65 

 

K & H   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon, beskjed til hjemmet 

NB! Husk å ta med sko og gymtøy til kroppsøvingstimene. 

NB! Basseng på tirsdag 

NB Kan dere undersøke om dere har stearinlys stumper hjemme. Vi trenger disse til juleverkstedet. Ta med til skolen. 

Tirsdag skal vi synge på BSA 

I adventstiden synger vi sanger i trappen. Mandag, torsdag og fredag starter vi dagen med å synge. Tirsdag og onsdag synger vi i trappen kl. 10.30 

 

 

 

 

Lekse til tirsdag 

 

 

Lekse til onsdag 

Lekse til torsdag 

Lekse til fredag  

 

Norsk:   

Norsk, 

Norsk,   

Norsk, 

 

 

 

 

 

 

God helg! 

Matte: 

Oppgb,s.40 

Oppgave,70-71-73-74 

 

 

Matte: 

Oppgb, s.41 

Oppgave, 76-77-78-79 
 
 

Matte: 
Oppgb, s.42 

Oppgave, 81-82-85-86 

 

Matte 
Oppgb, s.43 

Oppgave, 88-89-90 

 

Engelsk til torsdag: 

Kapitteltest, torsdag 6/12-18 fra kap.2. Forberede deg ved å gå gjennom kap.2  

Step 1 for de som har det, og Step 2 for resten av gruppa. 

 

 

S-fag: