1. Ukeplan for 5.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig 

Temaperiode 4: Vi vandrer med freidig mot 

«Det samarbeidende og allmenndannende menneske»  

 

Navn:__________________    Uke 20Dato:  14/5 - 18/5 2018  

Ordenselev:  (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)          

 

 

Lærings-og kompetansemål  

Kan selv              

Må øve mer        

 

Norsk: Lære å skrive fortellinger. 

Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 

Mestre tegnsetting. 

 

 

 

Engelsk: kunne fortelle om Storbritannia  

 

 

 

Matte: Kunne forklare hva en ukjent er, finne x i enkle regnestykker, bytte ut bokstaver med tall i uttrykk 

 

 

 

Tema/ prosjekt: kunne litt om hvorfor vi feirer nasjonaldagen 

KRLE: kunne fortelle om Ibrahim som ble bedt om å ofre Ismail 

 

 

 

MANDAG 

 

TIRSDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

17.mai 

FREDAG 

 

 

Matte: Grb.s.101, Parallelle linjer 

 

Norsk: 17.mai-tekst og oppgaver 

Mat 

 

Tema, nat-fag 

Engelsk, Vi øver på å gå I 17.mai-tog 

 

Gym 5 – 7,    

Norsk, Leseboka: leseboka s.176 -183 + oppg. S.183 

Leksehjelp  

Mat 

Matte,Grb.s.102, Firkanter 

 

Tema, 8.og 17.mai 

  

Leksehjelp  

M&H  

M&H 

Mat  

 

Styrk 5 

Styrk 5 

 

 

GYM, 

Engelsk, Tb 98-99 , Wb s 73-74 

Norsk 

Mat 

 

Matte, Grb.s.150 

Tema, IKT 

 

Leksehjelp    

 

KRLE 3-5, Vivo 136-137 

 

Basseng 5 

 
 

Mat 

 

K&H 5 - 7 

K&H 5 - 7 

K&H 5 - 7  

 

 

 

 

 

LEKSE TIL TIRSDAG 

Norsk,  

leseboka s.176 -183  

Matte: Oppgb.s.63 

Engelsk: Tb s 96-97, lese , oversette og øve på nye gloser , Wb s 72  

 

LEKSE TIL ONSDAG 

Norsk: Lese om 17.mai 

 

Matte: Oppgb.s.64  

Mat og helse: Leksjon 29 

LEKSE TIL TORSDAG 

Norsk,.  

Matte:  

Engelsk: øve på nye gloser  

LEKSE TIL FREDAG 

Norsk: Oppgaveboka til  Leseboka: Oppg. 2 s.49 

 

Matte 

 

 

 

GOD 17.mai-  HELG!  

 

 

 

 

Vi ses i toget!