Ukeplan for 5.klasse

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.

Temaperiode 1: Vær en venn

 

Navn:__________________    Uke 36        Dato:  3/9 – 7/9 2018

Ordenselev Bilal (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)                        

 

 

Lærings-og kompetansemål

Kan selv            

Må øve mer      

 

 

Norsk: skrive rapport og logg,

 

 

 

 

Engelsk: Kunne bruke engelsk språk i samtale om tid og ved høflighetsuttrykk

 

 

 

 

Matte: Forklare posisjonssystemet og forskjeller mellom tideler, enere, tiere, hundrere og tusenere i et tall

 

 

 

 

 

Tema/ prosjekt: sosial kompetanse, kunne litt om naturvern og gammelt sagn, Vi i samfunnet

 

 

 

 

MANDAG

 

TIRSDAG

ONSDAG

 

TORSDAG

 

FREDAG

 

 

Norsk: Leseboka s.124, oppgb.s.38

 

Matte:s.10-11

Mat

 

Engelsk,Meeting

 

 

 

 

people s.6-9, WB s5-7

 

KRLE

IKT  

Uteskoledag! Klær etter vær!

Vi drar til Sølvskatt-stien på Arstad

Mat

 

Naturfag, kroppsøving, norsk, K&H dekkes disse timene!

 

Matte s.12-13

Norsk Leseboks.127-128 +oppgaveb.s.39-41

 

Mat

 

Musikk 2.-7.klasse

Musikk 2.-7.klasse

 

 

S-fag, Vi i samfunnet, s.82-87

Matte s.14-15

 

Norsk Leseboka s.134-135, oppgavene 11-13

Mat

 

S-fag, Vi i samfunnet s.82-87

Engelsk, Meeting people s.6-9

 

 

Ukeplantime

(leksejobbing)

 

Matte s.16-17

 

Kr.øv.4.-7.klasse

 

KRLE

 

K&H, 4.-7.klasse

K&H, 4.-7.klasse

 

LEKSE TIL TIRSDAG

Norsk, Les sagnet om Sølvskatten i Arstad-lia,

 

Matte:

Oppgavebok s.6

 

 

LEKSE TIL ONSDAG

Norsk Leseboka s.124, +oppgaveboka s.38

 

Matte:

Oppgavebok s.7

LEKSE TIL TORSDAG

Norsk, leseboka s.130-133, oppgave 7-8 side 133

 

Matte:

Oppgavebok s.8

 

Engelsk: Meeting people s.6-9 + Workbook s.5-7

 

S-fag: Fortell om ulike samfunn

LEKSE TIL FREDAG

Matte:

Oppgavebok: s.9

 

KRLE:

 

 

 

GOD HELG!

 

 

�HYPERLINK "http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5oIHps-3VAhUpEpoKHW61CN8QjRwIBw&url=http://mallesmagiskeverden.blogg.no/1352480349_god_helg__igjen.html&psig=AFQjCNEgobfb9CzaXzxEG5LNPX69A6e9Eg&ust=1503579366598143"