Ukeplan for 6. trinn 

 

Navn:_________________Uke 19-20  Dato: 07/05 – 16/05 2018. 

 

Læringsmål for uka:             Dette kan jeg 

KRLE 

Bibelen – Det Nye testamentet.   

 

Norsk 

Flere ordklasser.  Interjeksjoner og preposisjoner. 

 

Engelsk 

Kunne fortelle om amerikansk stat 

 

Matematikk 

Multiplikasjon og divisjon. 

 

Naturfag 

Fare og helseskader ved bruk av rusmidler. Diskutere hvordan vi kan ta selvstendige valg 

 

Samfunnsfag 

Verden utenfor Europa.  - Afrika. 

 

 

 

  1. Hva vi skal jobbe med 

Heimeoppgaver 

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN, ETIKK OG FILOSOFI. 

Bibelen – Det Nye testamentet. 

UKE 19: 

Mandag:  Quiz – Det nye testamentet.. 

 

Tirsdag: Tine-stafett. 

 

UKE 20: 

Mandag:  s. 124 – 127:  Kristendommens historie.  Oppgaver:  s. 136:  De første kristne  (1 og 2).  Vi arbeider med de første ordene. 

 

Tirsdag:  s. 128 – 129.  Oppgaver: s. 136:  Kristendommen sprer seg  (3 – 6) + oppg. 2 s. 137. 

 

Ord/begrep du skal kunne:  menighet – keiser – forfølgelse – Bysants/Konstantinopel/Istanbul – misjonær middelalderen – pilegrimsreise – korstog – munk – helgen - martyr 

 

Lekse:  Gjøre ferdig oppgavene. 

NORSK 

 UKE 19: 

Mandag:  Å skrive en faktatekst.  Konspirasjonsteorier.  Oppgave ferdig uke 21. 

 

Tirsdag:Tinestafetten. 

 

UKE 20: 

Mandag: Samme som forrige mandag. 

 

Tirsdag:   1.t:Som mandag.  

2.t: Vi begynner på nytt kapittel:  Kapittel 8:  Fortell mer s. 100 – 104 + oppg.s. 105.  (S. 38 i Arbeidsbok til Språkbok 6.) 

Uke 19: 

Til onsdag:  s. 36 i Arbeidsbok til Språkbok 6. 

 

Uke 20: 

Til tirsdag: s. 37 i Arbeidsbok til Språkbok 6. 

 

Til onsdag: s. 38 – 39 i Arbeidsbok til Språkbok 6. 

 

. 

ENGELSK 

Monday : Native Americans (film), 

 “Presentation of an American state”.  TB s. 136. 

Tb p 132-133, 134-135 reading and conversation  

 

Monday: (uke 20) dataoppgaver  

 

89) 

 Velge Step 1, 2 eller 3 og gjøre kapittelprøve  

MATEMATIKK 

Nytt kapittel:  Multiplikasjon og divisjon.Grunnbok 6B: 

Uke 19: 

Mandag: s. 84 – 85:  Multiplikasjon med desimaltall med omgruppering. 

 

Tirsdag: Tinestafett. 

 

Onsdag:  s. 86:  Divisjon med desimaltall. 

 

Uke 20: 

Mandag:  s. 87 88:  Divisjon med desimaltall. 

Tirsdag: s. 89 + repetisjon:  Vi arbeider med Spor 1 . 3. 

Onsdag:  Vi regner oppgaver fra Spor 1 – 3. 

Uke 19 

Til tirsdag: Resten av oppgavene s. 84 – 85  ELLER velg fem oppgaver fra s. 40 – 49 i Oppgavebok 6. 

 

Til onsdag: 

 

Uke 20: 

 

Til tirsdag: Resten av oppgavene s. 87 -88 

 

Til onsdag: s. Velg fem oppgaver fra Spor 1 – 3. 

 

 

 

 

NATUR- OG MILJØFAG 

 

 

 

Lekse til torsdag: 

SAMFUNNSFAG 

Vi fortsetter med kontinenter utenfor Europa og fortsetter med Afrika.   

Tirsdag: Afrika s. 173 - 

Onsdag: Vi velger oss et land i Afrika og presenterer det 

 

 

Lekse: Velg et land i Afrika og presenter det 

Tverrfaglig prosjekt 

Mandag:  

 

Tirsdag: 

 

Onsdag:  

 

Fredag: 

 

 

KROPPSØVING 

Mandag: øver til Tine stafett  

Onsdag: styrketrening 

Husk skiftetøy, dusjutstyr og gymsko. 

Annet: 

Mat og helse: forberedelse til kokkekamp  

K&H: Kunsthistorie: Utstilling, presentasjon (framføring) – fire store kunstnere(Dali, Picasso, Munch, Van Gogh) 

Torsdag: 

Fredag: 

 

Plan over uka: 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Norsk 

Norsk 

Mat&helse 

 

 

Matematikk 

Norsk 

Mat&helse 

FRI 

FRI 

Engelsk 

Matematikk 

Matematikk 

 

 

Krle 

S-fag 

S – fag 

 

 

Gym 

KRLE 

Kroppsøving 

 

 

 

Lag din egen lekseoversikt: 

 

Til tirsdag  

Til onsdag  

Til torsdag  

Til fredag  

Norsk 

 

 

 

 

Matematikk 

 

 

 

 

Engelsk 

 

 

 

 

Naturfag/ 

Samf.fag/ 

KRLE 

 

 

 

 

Annet