Ukeplan for 7. trinn 

 

Navn:_________________Uke 19/20 Dato: 07/05  -  16/05 2018 

 

Læringsmål for uka:           Dette kan jeg 

KRLE 

 Bibelen – Det Nye testamentet.   

 

Norsk 

Ordklasser.   

 

 

Engelsk 

 The Science of Nature.  Presentasjon/veggavis.  Possessives. 

 

Matematikk 

Brøk, prosent og desimaltall + problemløsning 

 

Naturfag 

Fare og helseskader ved bruk av rusmidler. Diskutere hvordan vi kan ta selvstendige valg. 

 

Samfunnsfag 

Verden utenfor Europa. -  Afrika 

 

 

 

  1. Hva vi skal jobbe med 

Heimeoppgaver 

KRISTENDOM,  

Bibelen – Det Nye testamentet. 

UKE 19: 

Mandag:  Quiz – Det nye testamentet.. 

 

Tirsdag: Tine-stafett. 

 

UKE 20: 

Mandag:  s. 124 – 127:  Kristendommens historie.  Oppgaver:  s. 136:  De første kristne  (1 og 2).  Vi arbeider med de første ordene. 

 

Tirsdag:  s. 128 – 129.  Oppgaver: s. 136:  Kristendommen sprer seg  (3 – 6) + oppg. 2 s. 137. 

 

Ord/begrep du skal kunne:  menighet – keiser – forfølgelse – Bysants/Konstantinopel/Istanbul – misjonær – middelalderen – pilegrimsreise – korstog – munk – helgen - martyr 

 

Lekse:  Gjøre ferdig oppgavene. 

NORSK 

Uke 19:  

Mandag:  Å skrive en faktatekst.  Konspirasjonsteorier.  Oppgave ferdig uke 21. 

 

Tirsdag: Tinestafett. 

 

Uke 20: 

Mandag:  17.maitale + arbeide med faktateksten. 

 

Tirsdag: 17.maitale + arbeide med faktateksten. 

Uke 19: 

Til onsdag: ½ s. 49 og s. 50 i Arbeidsbok til Språkbok 7. 

 

Uke 20: 

Til tirsdag:  s. 148 – 149 i Språkbok 7. 

 

Til onsdag:  s. 52 i Arbeidsbok til Språkbok 7.. 

 

 

 

ENGELSK 

   Chapter 5:  “The Science of Nature.” 

Monday: Vi arbeider sammen med 7.klasse Trones. 

 

Thursday:   Vi arbeider med s. 174 – 175 + Activity s. 175The Earth is running a fever.” 

WB:  217, 218, 219, 220 

 

Oppgave:  How many species of snakes are there in Australia, and how many are poisonous?  Which is the most poisonous? 

 

Grammatikk:  s. 160:  Prepositions, verbal phrases. 

 

Lekse: Gloser til teksten s. 170 – 73 + de oppgavene fra WB du evt.ikke har gjort. 

 

 

 

MATEMATIKK 

Mandag: 

 

Tirsdag:   

  

Onsdag:    Regn oppg. 119 - 130 

 

Torsdag: Regn oppg. 131 - 140 

 

Til tirsdag: Kom i gang. 

Til onsdag: Gjør ferdig gårdagens oppgaver 

 

 

Til torsdag: Gjør ferdig gårdagens oppgaver 

 

NATUR- OG MILJØFAG 

Torsdag: Presentere hvilke skadevirkninger ulike rusmidler kan gi. Bruke PP til å presentere. 

 

 

Til torsdag: 

 

SAMFUNNSFAG 

Tirsdag:  Afrika s. 173 - 

Onsdag: Vi presenterer land i Afrika. 

 

 

Lekse: Vi velger oss land i Afrika og presenterer dem 

Tverrfaglig prosjekt 

Mandag:  

Tirsdag:  

Onsdag:  

Fredag:  

 

 

KROPPSØVING 

Mandag:  øver til Tine stafett  

Onsdag: styrketrening 

Husk skiftetøy, dusjutstyr og gymsko..  

Annet: 

Mat og helse: forberedelse til kokkekamp 

K&H:  Oversikt over hva dere har lyst til å lage/lære.  

Kunsthistorie: Utstilling, presentasjon (framføring) – fire store kunstnere (Dali, Munch, Picasso, Van Gogh) 

Torsdag:   

Fredag:   

 

Plan over uka: 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Norsk 

Basseng  

Mat&helse 

 

 

Matematikk 

Norsk 

Mat&helse 

FRI 

FRI 

Engelsk 

Matematikk 

Matematikk 

 

 

Krle 

S-fag 

S-fag 

 

 

Gym 

KRLE 

Kroppsøving 

 

 

 

Lag din egen lekseoversikt: 

 

Til tirsdag  

Til onsdag  

Til torsdag  

Til fredag  

Norsk 

 

 

 

 

Matematikk 

 

 

 

 

Engelsk 

 

 

 

 

Naturfag/ 

Samf.fag/ 

KRLE 

 

 

 

 

Annet