Ungdomsklubben

Klubben er på Storjord, for deg mellom 13 og 18 år

Et klubbtilbud for ungdom mellom 13 og til og med fylte 18 år, samt egen klubb for mellomtrinnet 5-7 klasse. Klubbens lokale er på Storjord, og drives av et styre i klubben, i samråd med Barne – og ungdomsarbeider.

Ungdomsklubben holdes hver fredag mellom 19.00 og 23.00

Klubb for mellomtrinnet holdes hver onsdag mellom 18.00 og 21.00

Innholdet i klubbkveldene varierer fra gang til gang. Det er blant annet eget rom for film og media, mulighet for å spille biljard, «foosball», stort utvalgt av brettspill, musikkanlegg med tilhørende miksebord og kiosksalg. I tillegg har vi egne arrangementer for ungdomsklubben som juleball, paintball-turneringer og aktivitet i gymsal.

I vintersesongen er vi også aktive i alpinbakken i Vestvatn, Misvær. Dette er et tilbud for ungdommen mellom 13 og 16 år (8-10 klasse)