Valg 2017 - tid og sted

Forhåndstemming foregår ved Servicetorget Kommunehuset fra 10.august til og med 08.september i tidsrommet 09.00 - 14.00.


Tidligstemming kan skje ved Servicetorget fra 1.juli etter avtale.


Stemmegiving ved Stortingsvalget skal foregå ved følgende steder og tidspunkt:

Kretsnavn/sted Åpningstid søndag 10.september Mandag 11.september        
Moldjord krets
Moldjord skole-samfunnsalen
     10.00 - 18.00
Larsos krets
Larsos skole
   14.00 - 19.00    10.00 - 18.00
Trones krets
Trones skole-gymsal
     10.00 - 18.00
Brandhei krets
Granli Idrettshus
     10.00 - 18.00

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 12.juli på følgende steder:
Servicetorget ved Kommunehuset, Coop Beiarn og Misvær avd.Tollå, Storjord og Moldjord og på Nygårdsjøen samvirkelag.