Vinterskadet eng

Det er et absolutt krav at foretak melder fra til kommunen om vinterskade på eng, dersom man tenker å søke tilskudd for vinterskader på enga. Melding skal gis uten ubegrunnet opphold.

Grunnen til at melding skal gis, er at kommunen skal kontrollere vinterskadet areal før foretaket starter med utbedring. Kommunen skal bekrefte om skaden er forårsaket av klima.

Søknadsfrist er 15. juli
Vinterskade på eng må utbedres før det kan søkes tilskudd. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni. Søknadsfristen for erstatning er en måned senere, 15. juli 2015.