Kl. 08.00 Flaggheising ved Kommunehuset
 
Kl. 08.15 Kransnedleggelse ved Bautaen 
 
Kl. 10.00 - Kortesjen starter fra Beiarn barne- og ungdomsskole. Følg ledetraktor og ledelastebil på kortesjen fra skolen, nedover Osbakk/Larsos-siden, rundt Holmen, og opp Os-siden tilbake til skolen igjen. Alle biler, traktorer og andre kjøretøy er hjertelig velkommen til å gjøre dette til en lang og flott kortesje. 
 
Ca. 11.30 - Kortesjen kommer tilbake til skolen.
 
Kl. 12.00 - Felles nasjonalsang
                 Tale ved Ordfører
                 Tale ved elever fra Beiarn barne- og ungdomsskole
                 Kanskje det blir mer underholdning  
 
Nasjonalsang, taler og eventuell underholdning sendes direkte på Beiarradioen.
 
 
Beiarn mannskor og hornmusikkforeningen Tempo deltar på arrangementet. 
 
 
17. mai-komiteen oppfordrer alle til å pynte langs ruten til kortesjen og ellers rundt omkring den vakre bygda vår
 
 
Etter avklaring med kommunens kriseledelse, kan vi i Beiarn arrangere 17. Mai slik det står oppsatt i årets program. Vis omsorg og ta hensyn med avstand.