Vaksinering
Vaksinering pågår for fullt, og det er pr. 04.01 satt til sammen 2184 doser. 87,4 % av befolkningen har fått minst en dose, 83,2 % har fått 2 doser, og 48 % har fått ekstradose.