SAKSLISTE    Møteinnkalling      Møteprotokoll

Referatter

Delegerte vedtak

29/17 17/593 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

30/17 17/513 Søknad om utvidet salgstid for alkohol COOP Beiarn og Misvær SA

31/1 7 17/337 Endring av vedtekter til kulturprisen

 32/17 16/1226 Skoleutvikling i Salten - Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen- Ettersendes.

Beiarn kommune, 12.10.2017

Helge Osbak Leder.