Møterommet på kommunehuset kl 9.00

SAKSLISTE            Møteinnkalling  Utdanningsforundets innspill til høring (manglet en side i opprinnelige papirer)      Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

1/17 17/147 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

2/17 17/14 Møteplan 2017 - Driftsutvalget

3/17 17/6 BOKS

4/17 16/1208 Endring av skolestruktur

5/17 17/54 Oppvekst i utvikling - Skolestrategi for oppvekstsektoren i Beiarn kommune 2016 - 2019

6/17 16/1207 Fordeling av driftstilskudd 2017

7/17 161675 Helse og miljøtilsyn Salten IKS -Enring av selskapsavtalen og valg av prepresentanter til representantskapet

 8/17 161663 Endring av selskapsavtalen Salten Brann IKS

9/17 16/1041 Endring av selskapsavtalen IRIS Salten IKS - Valg av representantskapsmedlemmer til IRIS Salten IKS Tilsyn Salten IKS og Salten Brann IKS

Beiarn kommune, 01.03.2017

Helge Osbak Leder.

Møteinnkalling  Møteprotokoll