SAKSLISTE                                   Møteinnkalling   Tilleggsak   Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

 5/16 16/259 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

6/16 16/198 Nye vedtekter skolefritidsordningen

 7/16 16/244 Rammetimetall og stillingshjemler skoleåret 2016 - 2017

Tileggssak: 8/16 16/149 Alkoholpolitisk plan 2016 - 2020 

Beiarn kommune, 16.05.2016 Helge Osbak Leder

.Møtested: Møterommet, Kommunehuset kl 9.00

Møteinnkalling   Tilleggsak      Møteprotokoll