SAKSLISTE   Møteinnkalling pdf  Møteprotokoll

Møteprotokoll

Referater
Delegerte vedtak
Orientering fra oppvekst: -Strategiplan.
13/16 16/903 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget
14/16 16/798 Søknad om endring av salgsbevilgning - COOP Beiarn og Misvær SA
15/16 16/901 Brøyting av private veier 2016 - 2017 - Brøytesatser - saksdokumentene ettersendes.

Beiarn kommune 31.08.2016 Helge Osbak Leder.

Møteinnkalling   Møteprotokoll