SAKSLISTE       Møteinnkalling     Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

16/16 16/274 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

17/16 13/210 Reglement for finansforvaltning

18/16 13/191 Finansrapportering 30. april 2016

19/16 16/9 Forvaltning av finaniselle akriva - Kommunal handlingsregel

20/16 16/266 Regulert budsjett 2016

21/16 15/589 Nytt næringsbygg Trones

22/16 12/938 Kommunal medfinansiering - VTA-plasser Søknad omendret nedtrappingsplan for driftstilskudd

 23/16 14/313 Utredning av null-alternativet - Saksdokumenter ettersendes.

Beiarn kommune, 25.05.2016

Monika Sande ordfører       Møteinnkalling    Møteprotokoll