Beiarn kommune sender forslag til lokal forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet på andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 8. mars 2019. Beiarn kommune ber om at høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til «post@beiarn.kommune.no» eller som brev til: Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord

 

Andre gangs høring av forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet (PDF)

Forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet (PDF)

Snøscooterløype Trones - Kvalvatnet (PDF)