Ukeplan for 3.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.  

Temaperiode 4: “Vi vandrer med freidig mot” 

“Det samarbeidende og allmendannede menneske” 

Navn:____________    Uke 25    Dato:  17/6 – 20/6 - 2019 

 Ordenselev: Halla (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)    

 

Lærings- og kompetansemål: 

Kan godt 

Øve mer 

Norsk: Intensivt lesekurs 2019 

 

 

EngelskPets - kjæledyr. 

 

 

Matte: Mål: Tall og regning, evt gangeprøve. 

 

 

Tema/prosjekt: kunne fortelle om hva som skjer i naturen nå. Har du sett noe nytt, -blomster, fugler? 

KRLE:  

 

 

 

Mandag 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag 

Fredag  

  

Engelsk fagdag 

-stasjoner 

Matematikk   
 

Fysisk aktivitet 

 

Vi ser film og koser oss. 

 

Sommerferie 

Engelsk fagdag 

-stasjoner 

Tema 

 

Vi rydder i bøker, tørker støv og rydder i hyllene på klasserommet. 

 

Det er lov å ha med seg noe å spise-drikke til filmen. 

 

Spisetid 

 

Spisetid  

Spisetid 

Spisetid 

 

  

Engelsk fagdag 

-eventyr 

Aktivitetstid 

 

 

 

Terrengløp 

Musikk  

Levere inn bøker 

Ta ut inventar pga. boning 

 

Terrengløp 

Musikk  

Leksehjelp 

Aktivitetstid 

 

SE ANDRE SIDEN AV ARKET! 

 

 

 

Informasjon til heimen: 

 

 

Årets sommeravslutning er tirsdag 18.juni kl 16.00 på Moldjord skole. Se eget skriv. 

 

 

Det er ingen lekser denne uka. Se etter om du har bøker som hører skolen til, eller bibliotekbøker hjemme. 

 

Lekse til tirsdag  

Lekse til  

onsdag   

Lekse til torsdag   

Lekse til fredag  

God helg!  

Norsk  

 

Norsk 

 

Norsk  

 

Norsk 

 

  

Matte  

 

Matte: 
 

 

Matte  

 

Matte   

 

  

Engelsk  
 

 

  

  

Engelsk