1 Ukeplan for 6. og 7. trinn 

Navn:_______________________________ Uke 25 Dato: 17/06 - 20/06 2019 

Læringsmål for uka:              Dette kan jeg 

KRLE 

 Kristendommen:  Å leve som kristen.  Historier fra kristendommen. 

 

Norsk 

Evaluering av lesekampanjen. 

 

Engelsk 

 USA.   Idioms.  Irregular verbs. 

 

Matematikk 

Areal og volum.  Geometriske figurer. 

 

Naturfag 

Skjelett 

 

Samfunnsfag 

Oppsummering av det du har lært, gjennom en prøve på onsdag 

 

. 

  1. Hva vi skal jobbe med 

Heimeoppgaver 

KRISTENDOM,  

Vivo grunnbok: Nytt kapittel:  Kristendommen. 

Mandag: Lesekampanje 

 

Torsdag: Lesekampanje 

Ord/uttrykk du skal kunne:   

Lekse: Les s.124 - 128 i Vivo fortellingsbok 

NORSK 

Mandag: Lesetester og evaluering av lesekampanjen. 

 

Tirsdag:  Språkbok 6:  Kapittel 6:  Ord som gror s. 144 - 145.  Alltid sammen s. 148 - 149. 

 

Torsdag:  Lesekampanje 

 

Til tirsdag:  Les 15 minutter i boken din. 

 

Til onsdag:   Les 15 minutter i boken din. 

 

Til torsdag :  Les 15 minutter i boken din 

 

 

  

 

 

ENGELSK 

Monday:  Fri 

 

 

TuesdayLesekampanje. 

 

 

Write:   

Talk:   

Grammatikk:   

Sang:   

 

Les s. 134 – 135:  “Surfing USA”. 

 

Øv på uregelrette verb, de ti neste på det rosa arket. 

 

WB:  s. 102 

 

 

 

 

 

Oppgaver:  WB:Se om det er noen oppgaver du har hoppet over, gjør disse. 

 

MATEMATIKK 

Mandag:  s. 76 i Grunnbok 6B :  Multiplikasjon med oppstilling. 

 

 

Onsdag:  S. 70 – 71 i Grunnbok 6B:  Primtall og faktorisering.   

 

 

Torsdag:   Som onsdag. 

 

 

Til tirsdag: s. 72 i Grunnbok 6B 

 

Til onsdag:  s. 78 i 6B Grunnbok 

 

 

 

 

NATUR- OG MILJØFAG 

LUFT 

Tirsdag: sprelleskjelett 

Onsdag: sprelleskjelett og oppgaver 

 

Lekse til tirsdag:  

Lekse til onsdag:  

SAMFUNNSFAG 

Onsdag: Prøve fra det vi har jobbet med siste periode 

 

Lekse: På tirsdag må du øve deg til onsdag og prøve 

 

TVERRFAGLIG PROSJEKT/UTESKOLE  

 

 

KROPPSØVING 

Mandag: Aktivitet ute 

Onsdag: Friidrett ute 

Torsdag: Friidrett ute  

Fredag: svømming 

Husk: treningstøy, dusjutstyr og joggesko.  

Annet: 

  • HUSK:  Ta med alle bøker på tirsdag!!! 

  • Musikk: Husk å øve i friminuttene, både på dans og sang!  

  •  Sommeravslutning tirsdag kl. 16.00. 

 

 

Plan over uka: 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Matematikk 

Norsk 

Matematikk 

Matematikk 

 

Lesetester 

Lesekampanje 

 Samfunnsfag 

Norsk 

 

og evaluering 

Lesekampanje 

Teknologi 

Krle 

SOMMERFERIE 😊  

 

Musikk 

Naturfag 

Gym 

 

 

Musikk 

Gym 

Samfunnsfag 

 

 

Vi har et spesielt fokus på hvordan man er med hverandre; hvordan vi snakker med hverandre, hvordan vi snakker om hverandre, at vi hilser på hverandre med mer.