Alle politiske møter er i utgangspunktet åpne møter, slik kommuneloven har krav om. Pandemien gir likevel noen praktiske utfordringer. For å minimere sjansen for smittespredning og å øke sjansen for smittesporing etter et eventuelt lokalt utbrudd, ber vi publikum om å melde seg på, dersom de vi overvære møtene. Ta i tilfelle kontakt med Servicetorget pr e-pospost@beiarn.kommune.no eller pr. telefon 901 24 986. Prinsippet om først til mølla vi gjelde og når møtesalen vurderes å være full må vi dessverre si stopp.

Møtene vil i den nærmeste fremtiden bli holdt i større lokaler enn normalt, for å gi bedre muligheter til å følge lovens intensjon og samtidig avholde de politiske møtene som fysiske, men smittetrygge møter.

Neste kommunestyremøte avholdes mandag 14. desember i gymsalen på Moldjord skole. Møtepapirer kommer.Beiarradioen ventes fortsatt å sende fra møtene i formannskapet og kommunestyret.  

 

 

Ordfører