1.mars er barnehagedagen og den ble behørig markert også i Beiarn.

Denne gangen handler det om barnehagens arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å les høyt for barna.

Barna hadde invitert ordfører og oppvekstleder til fest på  barnehagedagen. Det ble stor suksess!

barnehagedagen_1mars_2016_111.jpg

barnehagedagen_1mars_2016_106.jpg

barnehagedagen_1mars_2016_127.jpg

barnehagedagen_1mars_2016_131.jpg barnehagedagen_1mars_2016_134.jpg