I møte 25. oktober vedtok kommunestyret å fortsette ordningen med tilbud om brøyting av private veger.

 

Følgende satser ble vedtatt: (Priser er inklusive mva.)

 1. For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 3.011,-

 2. For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.614,-

 3. For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.818,-

 4. For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.314,-

 5. Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 24,- pr. m2.

   

  Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.

   

  En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

   

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

 

Påmelding kan gjøres til Beiarn kommunes servicetorg. Tlf. 755 69000.