Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende refusjon fra oppsitterne, inklusiv moms:
A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 3192,-
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3830,-
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 5106,-
D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.392,-
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for
kr. 25,63 pr. m2.
Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.
En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.
Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.
 
Påmelding skjer til servicetorget Beiarn kommune på kommunehuset, tlf 75 56 90 00, epost post@beiarn.kommune.no
Husk å oppgi hvor du bor, hvor lang veien er og om du skal ha brøytet ekstra snuplass.
Man må melde seg på hvert år.