Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.750
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.300
C) For brøying fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.400
D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.200
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 22 pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.
En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.
Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

 

For påmelding ring 75 56 90 00 eller send en epost til post@beiarn.kommune.no

Husk å oppgi adresse, veilengde og om det skal brøytes snuplass