I år ønsker vi at flere danner seg større grupper i stedet for at det er to og to som bruker bassenget. Det er stor etterspørsel på dette tilbudet og vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å delta. 

Bassengtidene er mandag til fredag fra kl. 08:00 til 23:00.

 

Søknad sendes til post@beiarn.kommune.no 
Søknadsfrist 1. september