Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 Formannskapets innstilling

 

Kjære alle sammen

Først vil jeg beklage at vi starter denne perioden med å foreslå en sammenslåing av skolene.

Vi fant det rett å gjøre det nå. Så skal vi bruke kommende år på å ferdigstille ny kommuneplan

hvor vi sammen finner retningen for den videre utviklingen i Beiarn. Der vil også endelig

skolestruktur bli vedtatt. Jeg vil oppfordre alle til å delta i debatten før kommuneplanen skal

vedtas.

Når vi ser på folketallsutviklingen i Norge, ser vi at distrikt taper til fordel for de større byene.

Vi håper å kunne gjøre noe med dette. Vi har klart å opprettholde gode tjenestetilbud til

innbyggerne i Beiarn, og vil med dette budsjettet klare det også fremover. I tillegg beholder vi

et handlingsrom som gjør at vi kan fortsette satsing på næringsutvikling, bolyst og boliger.

Og rekruttering.

Vi håper at næringsbygget og andre næringslivssatsinger vil gi flere arbeidsplasser i Beiarn.

I tillegg kommer vi til å trenge flere i jobb i den kommunale organisasjonen.

Å klare å rekruttere vil være et viktig element for at vi skal lykkes. Derfor oppfordrer jeg alle til

å være med på det viktige arbeidet det vil være å klare å få Beiarn til å være en attraktiv, og

god kommune som flere vil foretrekke å leve sine liv i.

Budsjett og økonomiplan legges nå ut på høring. Kom gjerne med innspill til å gjøre den

bedre. Og bli med på arbeidet som starter over nyttår med ny kommuneplan.

Med Vilje, Åpenhet, Stolthet og Samhold skal vi vise at vi klarer å gjøre Beiarn til en fantastisk

bygd også i fremtiden.

 

Mvh

Monika Sande

Ordfører