Beiarn kommune har fulgt og registrert en økende frustrasjon knyttet til været og de følger det har gitt. Vi har og hørt og sett på mange uttalelser og det hele toppet seg kanskje i går, der nokså mange på nettet har uttrykt skuffelse over den kommunale innsatsen for å minske problemene det dårlige været har ført til.

I dag tidlig begynte ledelsen med et møte med ordføreren. Vi snakket om det vi hadde hørt, opplevd og lest også delte vi på et ansvar for å følge opp og faktasjekke hva som hadde skjedd og hvorfor. Klokka tolv møttes vi på nytt og gikk gjennom resultatene av de undersøkelsene vi til da hadde fått gjort. Kommunen har et godt oppdatert planverk for håndtering av kriser og uønskede hendelser. Senest forrige uke gjennomførte vi øvelse på en del av planverket.

Beiarn kommunes legetjeneste, ambulansetjenesten til Helse Nord, busstjenesten, forhold knyttet til leveringen av strøm, leverandører av teletjenester, veterinærtjenesten og flere andre forhold har i hele dag har vært under lupen.  Gjennomgangen oppleves av ledelsen i kommunen som nyttig. Vi har fått avdekket en viss sårbarhet og vi har funnet at det bør gjøres forbedringer og rutineendringer på noen områder. Tiltak er satt i gang og vi har god dialog med viktige samarbeidspartnere.

Det aller viktigste for oss er nå å si at liv og helse for innbyggere og besøkende oppleves godt ivaretatt av såvel lokalt helsepersonell som ambulansetjeneste og legevakt. Samarbeidet med sykehus fungerer også godt. Været har ikke gitt spesielt farefulle situasjoner eller forhold som ikke har vært håndterbare. 

Med hensyn til stengt fjellvei så var det en serie av uhell som førte til at dette skjedde og at det tok såvidt lang tid å få det åpnet som det faktisk gjorde. Strømbruddet for viktige deler av bygda ble håndtert og løst etter god innsats. Det er god kontakt med ansvarlige ledere hos såvel eier av strømnettet som eier av veinettet og de avtaleparter de benytter. Videre dialog med disse vil kommunen følge opp.

Beiarn kommune har tillit til de samarbeidspartnerne vi har både på privat side, med nabokommuner og med overordnet myndighet. Som rådmann vil jeg takke kommunalt ansatte og alle samarbeidspartnere for oppofrende og god innsats under det som for noen har vært tøffe arbeidsdager.

Takk til dere som skriver eller ringer til oss med spørsmål eller kommentarer til kommunen. Det er ikke alt vi verken kan eller skal løse, men Beiarn kommune skal være og er en trygg og god kommune å bo i. Vi mottar gjerne forslag til forbedringer. Skriver dere til post@beiarn.kommune.no kan jeg love dere svar. Ellers mener jeg å ha registrert at våre systemer for klagebehandling og avvikshåndtering fungerer.

Med ønske om en god kveld og godt gammeldags rolig vintervær.

Ole Petter Nybakk

Rådmann