Daniel Ilstad har vært vikarierende allmennlege hos oss i Beiarn kommune siden 1. mars.

Beiarn kommune takker Daniel for samarbeidet og ønsker han lykke til i ny jobb.