Demensteamet følger de andre kommunene i nettverk Salten og skifter navn til Hukommelsesteamet.

Du når dem på telefon 75 56 91 40.