Barnehagen åpnet opp den 20. april etter å ha vært stengt siden 12. mars pga korona.

Etter at vi åpnet opp har vi hatt mange smitteverntiltak å forholde oss til. For eksempel har vi strengere krav til renhold. Barna får ikke smøre på maten sin selv slik de har vært vant til og vi må prøve å holde oss 1 meter fra hverandre. For små barn er det vanskelig å skjønne alt dette, og det er også vanskelig å komme på det hele tiden, men barna og vi voksne er veldig glad for å komme tilbake til hverdagen, selv om den ser litt annerledes ut nå.

For å kunne overholde alle disse smitteverntiltakene har vi gjort noen grep i barnehagen. Vi hadde for eksempel kortere åpningstid i starten for å kunne være alle voksne på jobb samtidig. Og vi er ute mest mulig fordi da er det mindre sjanse for smitte. For oss i Beiarn barnehage har det vært mest positivt i denne utfordrende tida. Vi har hatt mer tid til hvert enkelt barn fordi vi har hatt høyere voksentetthet og vi har vært på mange fantastiske turer i den fine bygda vår. Vi på Utegruppa har blant annet vært på tur i Kakvika på en nydelig vårdag med blikkstille hav. Vi har vært å ridd på hest på Moldjord og vi har vært på utallige turer i nærmiljøet, og da helst på sykkel. 

Kristine Leiråmo