På bygda trenger vi førerkort!

I Beiarn er det store avstander, og få bussruter. Skal man bo her, så er førerkort og bil nesten en nødvendighet.

For å få førerkort kreves det at man klarer en teoretisk eksamen i tillegg til kjøringen. Det er ikke like lett for alle å klare den prøven.

Derfor tilbyr biblioteket studiekvelder for at du sammen med andre skal lære teorien.

Tilbudet er åpent for alle som ønsker å skaffe seg førerkort for bil, og det er helt gratis.

 

Forelesninger med kjøreskolelærer

På noen av samlingene er det ment at gruppen jobber som en studiesirkel, mens det på andre samlinger vil kjøreskolelærer Rune Morfjord fra Trafikkskol1 være til stede som foreleser om ulike tema.

Vårt tilbud er kun ment som en hjelp til å studere teorien for å ta førerkort. Selve prøven må man ta på Statens vegvesens Trafikkstasjon.

Vi tilbyr heller ingen praktisk øving eller kjøretimer.

 

Helt åpent og helt gratis!

Samlingene er et gratis tilbud fra Beiarn folkebibliotek, støttet av Nordland fylkeskommune.

Du trenger ikke møte hver gang, eller følge alle samlingene.

Opplegget vil underveis bli tilpasset deltakerne som kommer. Undervisningen foregår på norsk, men engelsk brukes som støttespråk.

Vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange deltakere det blir, så det er fint om du kan melde deg til servicetorget i Beiarn kommune, på
tlf 75 56 90 00 / epost post@beiarn.kommune.no

 

Samlingene blir på onsdager kl 18.00 – 20.00 på biblioteket på Moldjord

 

Oppstart:

31. august. Vi møtes, blir kjent, ser på behov. Setter opp ønsker til kjøreskolelærers undervisning.

7. september. Kjøreskolelærer til stede

14. september. Kjøreskolelærer tilstede

          Vi planlegger ukentlige samlinger videre utover høsten.

 

Kontakt oss

Beiarn folkebibliotek

Kommunehuset på Moldjord

8110 Moldjord

Tlf 75 56 90 00

laila.gabrielsen@beiarn.kommune.no

Visste du at

Personer med lese- og skrivevansker, eller som ikke har norsk som morsmål kan søke om tilrettelagt teoriprøve.