Beiarn kommune har fått en henvendelse fra en forsker i arkitektur, som leter et bygningsdeler i tre til et nytt forskningsprosjekt.

Det skal også lages en utstilling i Århus med dette trematerialet.

Bygningen må være en hel bygning i laft, stav eller begge deler, siden forskeren skal registrere bygningskonstruksjonen og dokumentere demonteringen. Hele bygningen skal ikke flyttes, kun elementer av konstruksjonen.

Bolig oppført som Nordlandshus, er spesielt interessant. Det må ikke være bygg som er verneverdig (bygg og anlegg eldre enn 1850) eller fredet bygg (bygg eldre enn 1650 og samiske bygg eldre enn 1917).

 

Hvis du synes dette er interessant, ta kontakt med kulturkontoret på telefon 477 17 999 eller janne.berntsen@beiarn.kommune.no.

Send gjerne bilder.

 

Svar ønskes innen 10. september.